Wikiscan
sr.wikipedia.orgDateTotalArticleКорисникВикипедијаДатотекаМедијавикиШаблонПомоћКатегоријаПорталНацртМодулСправицаДефиниција справице
2021
516,604
392,763
76 %
44,179
8.6 %
10,394
2.0 %
2,587
0.5 %
295
0.1 %
22,902
4.4 %
37
0.0 %
12,372
2.4 %
575
0.1 %
1,761
0.3 %
117
0.0 %
2020
747,832
571,661
76 %
55,985
7.5 %
18,534
2.5 %
3,766
0.5 %
577
0.1 %
25,823
3.5 %
70
0.0 %
18,121
2.4 %
826
0.1 %
3,433
0.5 %
437
0.1 %
2019
1,524,170
1,279,005
84 %
54,250
3.6 %
16,573
1.1 %
4,084
0.3 %
541
0.0 %
51,683
3.4 %
61
0.0 %
11,450
0.8 %
1,097
0.1 %
1,595
0.1 %
307
0.0 %
2018
5,286,911
5,103,893
97 %
59,621
1.1 %
15,757
0.3 %
3,145
0.1 %
225
0.0 %
17,696
0.3 %
38
0.0 %
15,399
0.3 %
2,719
0.1 %
171
0.0 %
466
0.0 %
2017
3,477,286
3,307,531
95 %
41,642
1.2 %
10,907
0.3 %
6,436
0.2 %
426
0.0 %
44,339
1.3 %
45
0.0 %
7,693
0.2 %
2,332
0.1 %
105
0.0 %
727
0.0 %
2016
773,280
615,580
80 %
36,425
4.7 %
9,828
1.3 %
4,464
0.6 %
176
0.0 %
41,466
5.4 %
99
0.0 %
12,524
1.6 %
1,474
0.2 %
902
0.1 %
1,006
0.1 %
2015
816,624
636,498
78 %
30,232
3.7 %
12,708
1.6 %
7,687
0.9 %
266
0.0 %
19,234
2.4 %
19
0.0 %
4,218
0.5 %
2,141
0.3 %
671
0.1 %
803
0.1 %
2014
1,862,642
1,751,104
94 %
21,017
1.1 %
10,603
0.6 %
4,679
0.3 %
80
0.0 %
14,140
0.8 %
25
0.0 %
5,935
0.3 %
3,342
0.2 %
54
0.0 %
34
0.0 %
2013
2,223,365
2,045,587
92 %
24,166
1.1 %
15,987
0.7 %
5,283
0.2 %
101
0.0 %
29,980
1.3 %
108
0.0 %
42,752
1.9 %
2,683
0.1 %
808
0.0 %
87
0.0 %
2012
1,280,845
1,047,234
82 %
25,867
2.0 %
20,630
1.6 %
4,714
0.4 %
326
0.0 %
33,933
2.6 %
140
0.0 %
78,539
6.1 %
3,400
0.3 %
17
0.0 %
2011
1,102,849
896,551
81 %
30,783
2.8 %
23,780
2.2 %
3,908
0.4 %
274
0.0 %
17,965
1.6 %
174
0.0 %
77,653
7.0 %
2,352
0.2 %
18
0.0 %
2010
938,794
747,557
80 %
23,554
2.5 %
20,471
2.2 %
3,588
0.4 %
252
0.0 %
14,938
1.6 %
90
0.0 %
74,703
8.0 %
2,934
0.3 %
163
0.0 %
2009
805,327
646,561
80 %
20,016
2.5 %
20,667
2.6 %
3,646
0.5 %
31
0.0 %
11,429
1.4 %
178
0.0 %
53,464
6.6 %
3,306
0.4 %
19
0.0 %
2008
672,876
509,082
76 %
25,066
3.7 %
19,174
2.8 %
2,244
0.3 %
178
0.0 %
11,949
1.8 %
138
0.0 %
56,193
8.4 %
3,848
0.6 %
30
0.0 %
2007
595,024
437,239
73 %
26,121
4.4 %
19,778
3.3 %
2,231
0.4 %
268
0.0 %
13,639
2.3 %
128
0.0 %
36,890
6.2 %
5,070
0.9 %
20
0.0 %
2006
494,334
382,399
77 %
12,967
2.6 %
15,820
3.2 %
1,683
0.3 %
432
0.1 %
8,732
1.8 %
199
0.0 %
33,059
6.7 %
3,184
0.6 %
95
0.0 %
2005
137,590
100,468
73 %
6,375
4.6 %
6,843
5.0 %
465
0.3 %
232
0.2 %
3,806
2.8 %
97
0.1 %
5,042
3.7 %
1,002
0.7 %
2004
18,737
15,784
84 %
500
2.7 %
760
4.1 %
39
0.2 %
52
0.3 %
232
1.2 %
22
0.1 %
98
0.5 %
2003
652
534
82 %
44
6.7 %
42
6.4 %
9
1.4 %
DateРазговорРазговор са корисникомРазговор о ВикипедијиРазговор о датотециРазговор о МедијавикијуРазговор о шаблонуРазговор о помоћиРазговор о категоријиРазговор о порталуРазговор о нацртуРазговор о модулуРазговор о справициРазговор о дефиницији справице
2021
8,275
1.6 %
19,847
3.8 %
175
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
173
0.0 %
2
0.0 %
30
0.0 %
6
0.0 %
104
0.0 %
2020
17,889
2.4 %
30,004
4.0 %
276
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
292
0.0 %
2
0.0 %
71
0.0 %
20
0.0 %
39
0.0 %
2019
13,837
0.9 %
88,790
5.8 %
256
0.0 %
4
0.0 %
16
0.0 %
197
0.0 %
6
0.0 %
57
0.0 %
334
0.0 %
27
0.0 %
2018
33,963
0.6 %
30,419
0.6 %
428
0.0 %
2
0.0 %
12
0.0 %
2,685
0.1 %
7
0.0 %
104
0.0 %
157
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2017
35,134
1.0 %
19,086
0.5 %
215
0.0 %
64
0.0 %
481
0.0 %
3
0.0 %
44
0.0 %
50
0.0 %
26
0.0 %
2016
15,323
2.0 %
32,427
4.2 %
225
0.0 %
8
0.0 %
35
0.0 %
842
0.1 %
13
0.0 %
91
0.0 %
44
0.0 %
4
0.0 %
17
0.0 %
2015
12,815
1.6 %
88,342
11 %
198
0.0 %
15
0.0 %
14
0.0 %
276
0.0 %
2
0.0 %
28
0.0 %
7
0.0 %
41
0.0 %
10
0.0 %
2014
22,839
1.2 %
27,689
1.5 %
297
0.0 %
31
0.0 %
1
0.0 %
243
0.0 %
7
0.0 %
25
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
2013
29,899
1.3 %
24,414
1.1 %
615
0.0 %
22
0.0 %
1
0.0 %
393
0.0 %
13
0.0 %
117
0.0 %
59
0.0 %
29
0.0 %
2012
33,515
2.6 %
29,626
2.3 %
944
0.1 %
177
0.0 %
21
0.0 %
910
0.1 %
23
0.0 %
583
0.0 %
153
0.0 %
4
0.0 %
2011
22,224
2.0 %
25,206
2.3 %
703
0.1 %
39
0.0 %
565
0.1 %
17
0.0 %
383
0.0 %
166
0.0 %
2010
20,045
2.1 %
27,883
3.0 %
979
0.1 %
109
0.0 %
20
0.0 %
540
0.1 %
8
0.0 %
328
0.0 %
509
0.1 %
46
0.0 %
2009
15,417
1.9 %
28,753
3.6 %
713
0.1 %
44
0.0 %
10
0.0 %
382
0.0 %
9
0.0 %
189
0.0 %
394
0.0 %
2008
14,116
2.1 %
29,148
4.3 %
683
0.1 %
21
0.0 %
6
0.0 %
571
0.1 %
6
0.0 %
126
0.0 %
157
0.0 %
13
0.0 %
2007
20,612
3.5 %
30,227
5.1 %
1,103
0.2 %
19
0.0 %
18
0.0 %
631
0.1 %
10
0.0 %
155
0.0 %
163
0.0 %
5
0.0 %
2006
11,702
2.4 %
19,662
4.0 %
1,223
0.2 %
39
0.0 %
16
0.0 %
860
0.2 %
7
0.0 %
119
0.0 %
71
0.0 %
1
0.0 %
2005
3,573
2.6 %
8,771
6.4 %
550
0.4 %
1
0.0 %
14
0.0 %
159
0.1 %
7
0.0 %
78
0.1 %
46
0.0 %
2004
391
2.1 %
764
4.1 %
68
0.4 %
13
0.1 %
11
0.1 %
2003
2
0.3 %
17
2.6 %
4
0.6 %